Mindfulness

Lidt forskelligt om at være bevidst nærværende og om at øve os i at være mere opmærksomme.

Mindfulness definition

Citat om mindfulness

Jon Kabat-Zinns mindfulness definition er verdens mest brugte definition af mindfulness og indeholder de grundlæggende elementer i mindfulness:

 • at det handler om vores opmærksomhed
 •  at det er noget, som vi tager et aktivt valg om at være eller gøre
 • at det er noget, som vi gør lige her og nu
 • at vi gør det uden at dømme eller vurdere
Mindfulness handler grundlæggende om at komme tilstede lige her og nu med os selv og verden, sådan som vi og den nu engang er. I stedet for at forholde os til os selv, andre og verden, som vi tror den er eller gerne vil have det eller ikke ønsker, at det skal være.

Mindfulness - værenstilstand og værktøjskasse

Den helt enkle måde at definere mindfulness på, er at beskrive det som bevidst, ikke-dømmende nærvær (eller opmærksomhed).

Dette nærvær er både noget, vi er (vi er nærværende) og noget, som vi kan øve os i (at være nærværende). Mindfulness beskrives således ofte både som en værenstilstand og som en værktøjskasse.

Vi er i værens-tilstand, når vi ret og slet ér nærværende. Dvs. er tilstede i dette øjeblik lige her og nu og samtidig også godt er klar over, at det er dét, vi er.  Det klassiske eksempel er at stå på stranden og kigge på en smuk solnedgang.Vi gør brug af mindfulness værktøjskassen, når vi f.eks. mediterer, laver yoga eller bodyscan, vasker op eller går ned af trappen, etc., samtidig med at vi gør det med det bevidste formål at øve os i at være mere nærværende på en mere opmærksom og bevidst måde. Alt i livet kan bruges som en øvebane til at blive mere nærværende.

Mindfulness - ro og nærvær

En anden måde at beskrive mindfulness på er, at beskrive mindfulness som noget, der både kan give ro og afslappethed og et større nærvær, vågenhed og tilstedeværelse.

Mange opsøger mindfulness for at få mere ro i et liv, der ofte er kendetegnet af forskellige former for stress, kriser, udfordringer, angst og……………fortsæt selv.

Ro er en god ting i sig selv og uanset også et stort skridt på vejen mod et mere balanceret liv. Mange opsøger tillige mindfulness for at kunne være mere vågent tilstede i dette liv, denne tilværelse, dette øjeblik. Mindfulness er set i dette perspektiv porten, nøglen, værktøjskassen, haven, sandkassen, stormen eller hvordan vi nu end hver især ser det, der gør, at vi kommer tættere på os selv og på livet, som det er lige nu og her. Tættere på, men også mere vågent og nærværende.

I dette perspektiv er mindfulness en grundlæggende eksistentiel tilgang.  

En iboende evne til at være nærværende

At være nærværende er jo noget, vi alle er og såmænd også gør aktivt brug af i løbet af dagen. Forestil dig f.eks. at gå over en trafikeret gade uden at være nærværende, nej, vel?! Men det sker dog også, at vi ikke altid er så nærværende igen og i en vis forstand går “sovende eller drømmende rundt” uden for alvor at være tilstede med det, vi foretager os. Vi er ligesom ‘fortabte’ i, hvad vi kan lide eller ikke lide, vil have eller ikke vil have, i fortiden eller fremtiden, i tanker/ følelser/ erindringer/ andet og ser derfor ofte verden med stærkt subjektivt farvede briller. I stedet for mere klart(synet) at være tilstede med os selv og verden, sådan som tingene nu engang er.

 

Det er helt grundlæggende i mindfulness, at vi øver os i at være opmærksomme (på, hvordan vi har det, hvad vi tænker, føler, sanser og oplever), samtidig med  at vi også øver os i at se, hvad netop denne oplevelse gør ved os. Vi øver os således både i at være sammen med os selv, men også samtidig se det hele lidt i helikopterperspektiv eller være vidne til os selv, om man vil.

En grundlæggende mindfulness øvelse

Det menes, at det allermest virksomme i mindfulnesstræning netop er dette: når vi bestræber os på at være tilstede og vores opmærksomhed smutter væk, da at stoppe op og – igen og igen – vende opmærksomheden tilbage til det, vi er i gang med.

Dvs. øve os i at være opmærksomme, men også – hov, når opmærksomheden smutter – øve os i også at være opmærksomme på vores uopmærksomhed. I selv samme øjeblik vi bliver opmærksomme på vores uopmærksomhed, er vi igen mere opmærksomme.

Grundlæggende mindfulness holdninger

Når vi øver os i mindfulness, øver vi os i koncentration, disciplin og vedholdenhed. Men det er også vigtigt, at vi samtidig gør det på en self-compassionate måde, dvs. på en måde, hvor vi samtidig øver os i en kærlig, venlig, accepterende og ikke-vurderende holdning til os selv. 

Selve dét ikke at vurdere os selv, er faktisk så vigtigt, at Jon Kabat-Zinn  har gjort det til en del sin mindfulness definition (se ovenfor). 

Der er mange holdninger, der understøtter kvaliteten af vores mindfulness træning. Når vi f.eks. øver os i hatha- eller mindful yoga, øver vi os samtidig i tålmodighed og i at vi ikke skal nå noget. Alene den samtidige træning af disse to kvaliteter, mens vi udfører yoga, gør også, at vi bliver bedre til at blive nærværende. Hvis vi i stedet for at udføre yoga øvelserne og mærke og være med os selv, var optaget af, hvornår timen var slut eller at vi ønskede at opnå en dejlig behagelig ro bagefter, så spænder dette i stedet for ben for at være med os selv, som vi nu engang har det lige i dette øjeblik. 

Jon Kabat-Zinn taler umiddelbart om syv grundindstillinger, som hjælper os til at være mere nærværende, når vi praktiserer mindfulness:

 • Ikke-dømmende opmærksomhed 
 • Tålmodighed 
 • Beginners mind (nybegynderens sind)
 • Tillid
 • Ikke stræben 
 • Accept
 • At give slip.

Formel og uformel mindfulness træning

Når vi bevidst med vilje øver os i at være mere nærværende, kan vi gøre det på to måder:

 • med formel mindfulness, der er øvelser, hvor vi afsætter tid i et bestemt tidsrum til at øve os i at være bevidst nærværende (f.eks. siddende meditation, liggende krops scanning eller yoga)
 • med uformel mindfulness, der kan være f.eks. ganske almindelige dagligdagse aktiviteter, hvor vi samtidig øver os i at være opmærksomme på, hvad der sker lige her og nu (hvilket i praksis kan være alt, men f.eks. når vi cykler, vasker op, drikker en kop kaffe, går mod metroen)

Inspiration

Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn har skrevet “Lev med livets katastrofer”, der udkom i en revideret udgave i 2014 og som af mange betragtes som mindfulness-bibelen.

Der findes mange og timelange youtube-videoer med Jon Kabat-Zinn, der er værd at kigge forbi. Men det kán også siges kort og her er et 1 minut og 38 sekunders youtube-klip af samme Jon Kabat-Zinn om handlen, der udspringer af væren, som på mange måder indrammer essensen i mindfulness. (c) Omega Institute for Holistic Studies.

Bevidst nærvær
Der er faktisk en bog, der hedder “Bevidst nærvær”, der bla. har Jon Kabat-Zinn som forfatter, foruden Mark Wiiliams, Zindel Segal og John Teasdale.

Bogen har undertitlen “- en vej ud af nedtrykthed”, men er en god all-round indføring i mindfulness.

8 ugers mindfulnessgruppe forløb (MBSR)

Jon Kabat-Zinn er en af hovedkræfterne bag det verdenskendte og evidensbaserede 8 ugers mindfulnessgruppeforløb kendt som MBSR (Mindfulness-baseret stressreduktion). Uddannelsen af MBSR mindfulness-instruktører foregår i Danmark først og fremmest ved Dansk Center for Mindfulness ved Århus universitet. Uddannelsen varer flere år, tages i forskellige moduler og lægger stor vægt på egen praksis undervejs.

Jeg er selv under uddannelse til at blive mindfulness-instruktør fra centret og koncentrerer mig i år om praksis og vil til næste år formelt set færdiggøre kvalifikationen til at blive MBSR-mindfulness instruktør med et 10 dages internat.

Centret har forskellige øvelser, som du finder her.

Mindfulness online

Tidsskriftet ‘Mindful’s online platform har mange artikler og hvis man kan abstrahere fra det lidt overpositive amerikanske look, så er der faktisk en del god inspiration at hente. Du finder online-udgaven af magasinet her.

"Mindfulness"-papir stående opad rude
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link